Jonas Ib F. H. Jensen: Reisen 1

DBL-TRBL
Jonas Ib F. H. Jensen
Fotografi, installasjon

Grunntanken til DBL-TRBL baserer seg på den filosofiske og litterære idé om det dobbelte, arbeidene forsøker på forskjellige måter å tilnærme seg og sirkle inn denne ideen. Som det antydes i utstillingstittelen kan dette være problematisk.
Ideen om det dobbelte kan forståes som at tingene eksisterer i en tilstand av motsetning, at det som er har i seg selv sin egen antitese. På denne måten kan alt betegnes som en dobbelt struktur opprettholdt av sin egen ambivalens, i denne ambivalensen finnes forskjellige konstellasjoner av mening og innhold.
I alle sine variasjoner så oppstår det dobbelte nærmest som en tvetydighet i spenningen av denne ambivalensen og i forholdet mellom splittelse og enhet.
Arbeidene starter en prosess der det foregår en transformering og dekonstruksjon av form og innhold, språk og mening. De tvetydige egenskapene blir kanskje synelige gjennom denne prosessen. Så kan man jo diskutere om denne tvetydigheten er noe som blir avdekket eller om det er noe som blir skapt.
Utstillingen er et spill med ord, bokstaver og form. Som i utstillingstittelen der bokstaver fjernes og blir til DBL-TRBL. Ordlyden blir bevart og likeså ordenes mening men denne sammenstillingen av tegn tillegger også en ny og potensiell mening. Sammensatt på denne måten minner tegnene mer om en rutebeskrivelse slik du vil finne den på en flybillett. 


Jonas Ib F. H. Jensen: Reisen 2


Jonas Ib F. H. Jensen: Matchstickspastic

Visuelt har utstillingen to utgangspunkt hvorav det ene er en 25x forstørret Tsjekkisk
fyrstikkeske og det andre er karakteren stråmannen kjent fra ”Trollmannen fra Oz”.
Fyrstikkesken med dens fyrstikker og Stråmannen knyttes sammen i et punkt – Stråmannens naturlige redsel for fyrstikker.
Stråmannen har blitt brukt som utgangspunkt for to nye figurer, uoffisielt døpt Iver og Angst. I utstillingen fremstår de to figurene som en enhet men samtidig som hverandres motsetning.  De kan virke som to manifestasjoner av den samme skikkelsen, hvor den ene er den andres mørke personifisert.
Den ene figuren fremstår nærmest som en Jungiansk ”jegets skygge”. Jung beskriver ”jeget” som bestående av komplementære motsetninger og bruker dette begrepet for å beskrive et slags underbevisst dobbelt lag som rommer de skjulte, uønskete og mørkere aspekter ved selvet.
Arbeidet med stråmannen figurene omhandler forståelsen av selvet som bestående av motsetninger. Det handler om å utforske forholdet mellom et jeg og et ikke-jeg, selvet og den annen, hvor den annen kanskje ikke er en ytre annen men snarere et antitetisk selv.

The double, both in literature and out of it, is an enormous and seductive subject. As
an imagined figure, a soul, a shadow, a ghost or a mirror reflection that exists in a
dependent relation to the original, the double pursues the subject as his second self and
makes him feel as himself and the other at the same time.
(Milica Živkoviæ)

Jonas Ib F. H. Jensen

Jonas Ib F. H. Jensen, født 1979 i Kristiansand, er utdannet ved FAMU, Academy of Performing Arts Prague - Film and TV School, Tsjekkia og Kunsthøgskolen i Bergen, institutt for fotografi. Han har deltatt på en rekke gruppeutstillinger, blant annet i Fotogalleriet, Oslo og Sørlandsutstillingen. Bor og arbeider i Kristiansand.<<< Back

© 2006 Christianssands kunstforening - All rights reserved.