…i et rom, det er en øyensynlig orden her, tingene har sin posisjon
i dette rommet, de har en funksjon. Ting eksisterer, er plassert.
Men er ikke dette jordelivet somme ganger knugende, forekommer
ikke objektenes nærvær enkelte ganger som illevarslende og besværlig.
Er ikke rommet selv kun en kulisse, en forestilling hvor hvermann
fortolker fremføringen anderledes, som uten forvarsel kan snu tvert om,
bryte sammen og revne. Er det kansje ikke noe fingert ved det hele.
Hva med objektene, deres fysikalitet, vil de bli ved seg selv i all evighet
eller mon vil de forskyve seg. Under overflaten ulmer en bevegelse,
en sakte eksplosjon, en desorpsjon.*

________________________________________________________________________________________

* Utdrag fra P.S. Flinks** artikkel ”déplacement” fra 1926, første gang publisert i “Cahiers du Collège de 'Pataphysique” #1 1946. I norsk oversettelse ved Olbert Skepfner, ”studium av jordeliv”, året etter.
** P.S. Flink er en fiktiv*** person og har aldri eksistert, så er også hans artikkel ”déplacement”. Collège de 'Pataphysique derimot er en faktisk kreativ bevegelse som arbeider ut fra imaginære vitenskapelige løsninger.
***Fiksjon karakteriserer forestillinger som ikke i sin helhet er basert på sannheter****. Evnen til å kreere fiksjon og andre kunstneriske uttrykk anses å være fundamentale aspekter ved menneskelig kultur.
**** Sannhet kan defineres som en egenskap et utsagn har om det samsvarer med virkeligheten. Dette forutsetter imidlertid at virkeligheten er noe man kan ha kunnskap om, det er problematisk.

>